En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

• Nom de l’empresa: Pizza Rosa
• Raó social: Pizza rosa 19 S.L.
• NIF: B-66606799
• Direcció: Carrer Sant Bru 154, 08911, Badalona, Barcelona
• Telèfon: 93 408 96 50

FINALITAT DE LA PÀGINA WEB
Els serveis prestats per Pizza Rosa són els relatius a venda de menjar a recollir i domicili. Els productes venuts són Pizzes i “Coques de Recapte”, així com begudes.
El present avís legal (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: www.pizzarosa.es

USUARI / S
L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre Pizza rosa 19 S.L. (En endavant PIZZA ROSA o el prestador) amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Pizza rosa 19 S.L. (PIZZA ROSA)

D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d’aquest site, es prohibeix:
• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Pizza rosa 19 S.L. (PIZZA ROSA) i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Pizza rosa 19 S.L. (PIZZA ROSA)

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
Pizza rosa 19 S.L. (PIZZA ROSA) es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris
El Prestador no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de Pizza rosa S.L. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de Pizza rosa 19 S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de:
• la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts
• l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts
• l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web

COMPETÈNCIA JUDICIAL
Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució de conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del prestador.